בלתי מוגבל


בלתי מוגבל
אינסופי, אבסולוטי, מוחלט {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • שותף בלתי מוגבל — שותף שאחריותו לחובות השותפות אינה קבועה מראש {{}} …   אוצר עברית

  • תקציב בלתי מוגבל — סכום עצום, העדר בעיות פיננסיות {{}} …   אוצר עברית

  • בלתי מסווג — מידע צבאי שאינו מוגבל בסודיותו {{}} …   אוצר עברית

  • בצורה בלתי מוגבלת — ללא הגבלה, בלי סוף, באופן בלתי מוגבל, חופשי חופשי, כמה שרוצים …   אוצר עברית

  • ללא תקרה — בלתי מוגבל, בלי גבול {{}} …   אוצר עברית

  • ניתן בשפע — בלתי מוגבל, בכמויות עצומות, כמעט אינסופי {{}} …   אוצר עברית

  • אוטוקרטיה — שלטון יחיד, שלטון בלתי מוגבל, סמכות בלתי מוגבלת, עריצות, רודנות, דיקטטור …   אוצר עברית

  • אוטוקרטייה — שלטון יחיד, שלטון בלתי מוגבל, סמכות בלתי מוגבלת, עריצות, רודנות, דיקטטור …   אוצר עברית

  • אשראי פתוח — קרדיט בלתי מוגבל, משיכת יתר בלתי מוגבלת {{}} …   אוצר עברית

  • אבסולוטי — adj. מוחלט, החלטי, נחרץ, גמור, פסקני; שלם, מושלם; בלתי מוגבל, לא תלוי, עצמאי; מקיף, כולל, כלל …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.