בלתי חוזר


בלתי חוזר
חד-פעמי, בודד; בלתי הפיך {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אשראי בלתי חוזר — אשראי בתנאים שלא ניתן לשנותם באורח חד צדדי {{}} …   אוצר עברית

  • ייפוי כוח בלתי חוזר — הרשאה לפעול בשמו של אחר שלא ניתן לשנותה או לבטלה {{}} …   אוצר עברית

  • גלגל חוזר — חזרה בלתי פוסקת, מחזוריות, מעגל סגור {{}} …   אוצר עברית

  • שיק שסורב — שיק שהבנק סירב לפורעו בשל יתרה בלתי מספקת בחשבון, שיק חוזר {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.