בלתי הפיך


בלתי הפיך
אירברסבילי, בלתי ניתן לשינוי, אי-אפשר להחזיר את הגלגל לאחור {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • באופן בלתי הפיך — בצורה שאינה הפיכה, באופן שבו אין דרך חזרה {{}} …   אוצר עברית

  • נזק בלתי הפיך — נזק שאי אפשר להתגבר עליו, נזק שיוצר מצב חדש בשטח {{}} …   אוצר עברית

  • בלתי חוזר — חד פעמי, בודד; בלתי הפיך {{}} …   אוצר עברית

  • באופן הרסני — בהרסנות, תוך גרימת נזק בלתי הפיך {{}} …   אוצר עברית

  • בצורה הרסנית — בהרסנות, בצורה קטלנית, בצורה מזיקה, תוך גרימת נזק בלתי הפיך {{}} …   אוצר עברית

  • סודי ביותר — אינפורמציה צבאית מוגבלת בסודיותה, מידע שחשיפתו עלולה לגרום נזק בלתי הפיך {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.