בלתי אפשרי


בלתי אפשרי
שאין אפשרות לעשותו {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • באופן בלתי-אפשרי — בצורה מסובכת ביותר, באופן שאין אפשרות לעשותו …   אוצר עברית

  • לא ייתכן — בלתי אפשרי, לא יכול להיות {{}} …   אוצר עברית

  • Гури, Хаим — Хаим Гури חיים גורי Имя при рождении: Хаим Гурфинкель Дат …   Википедия

  • פלא — 1 v. להגדיל מאוד, להרבות, לחולל פלאים, לעשות נסים, לבצע מעשה נפלא, להצטיין, לפעול נמרצו 2 v. להיות למעלה מיכולתו, להיות למעלה מבינתו, להיות גדול על , להישגב, להיבצר מ , להיות בלתי מושג, היות בלתי אפשרי, להיות קשה, להיות נעלם מ 3 v. להיות לפלא,… …   אוצר עברית

  • אא — 1 אברהם אבינו, אברם, אחד האבות, בעלה של שרה אמנו, אבי יצח 2 אי אפשר, לא ייתכן, בלתי אפשרי, לא בר ביצו 3 אינפרא אדום, תת אדום, תחום בספקטרום האלקטרומגנט 4 אנרגיה אטומית, אנרגיה גרעיני …   אוצר עברית

  • אין מצב — לא ייתכן, בלתי אפשרי, בשום אופן, בשום פנים, לא, קיימת סבירות נמוכה (שדבר יתרחש) {{}} …   אוצר עברית

  • אסור — 1 adj. אינו מותר, בלתי אפשרי, לא מורשה, נמנע, אין לו רשות, לא ייעשה, מוטל עליו וטו, לא ייתכן, לא כשר, פסול, לא מתאים, מוחרם, מוק 2 adj. כבול, קשור; כלוא, עצור, נמצא במאסר, חבו 3 adv. לא מותר, אין רשות, לא ייעשה, לא ייתכן, אינו רשא 4 אזיקים,… …   אוצר עברית

  • ביצת קולומבוס — משל לדבר הנראה בלתי אפשרי אך בקצת מחשבה ניתן לפותרו בקלות, בעיה מסובכת הנפתרת בעזרת תכסיס פשוט {{}} …   אוצר עברית

  • כנגד כל הסיכויים — במפתיע, למרות שזה נראה בלתי אפשרי {{}} …   אוצר עברית

  • להכניס פיל בקוף של מחט — עשיית מעשה בלתי אפשרי, עיוות המציאות {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.