ביצוע משימה


ביצוע משימה
הוצאה לפועל, עשיית שליחות מסוימת, מימוש התכנית {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מילוי משימה — ביצוע המטלות, הוצאת הפרויקט אל הפועל {{}} …   אוצר עברית

  • תדרך — 1 v. לתת תדריך, למסור פרטים לפני ביצוע משימה, להסביר, להדריך, לתת הנחיות, להכין לקראת 2 v. קיבל תדריך, נמסרו לו פרטים לפני ביצוע משימה, קיבל הסברים, הודרך, קיבל הנחיות, הוכן לקראת …   אוצר עברית

  • אוג' — 1 n. אוגוסט, החודש השמיני בלוח השנה הבינלאומי, החודש שאחרי יולי, החודש שלפני ספטמב 2 אוגדה, דיביזיה, יחידת קרב, גוף צבאי אליו מסופחים יחידות וצוותות לשם ביצוע משימה, אגד, קבוצ …   אוצר עברית

  • אוגדה — דיביזיה, דיוויזיה, יחידת קרב, גוף צבאי אליו מסופחים יחידות וצוותות לשם ביצוע משימה, אגד, קבוצ …   אוצר עברית

  • אמת או חובה — משחק שבו בוחר הקרבן בין תשובה כנה על שאלה (אמת) לבין ביצוע משימה (חובה) {{}} …   אוצר עברית

  • דביזיה — אוגדה, דיוויזיה, יחידת קרב, עוצבה, אגד, קבוצה, יחידת לחימה עצמאית, גוף צבאי אליו מסופחים יחידות וצוותות לשם ביצוע משימה, בריגדה, חיל רגלים וארטילרי …   אוצר עברית

  • דביזייה — אוגדה, דיוויזיה, יחידת קרב, עוצבה, אגד, קבוצה, יחידת לחימה עצמאית, גוף צבאי אליו מסופחים יחידות וצוותות לשם ביצוע משימה, בריגדה, חיל רגלים וארטילרי …   אוצר עברית

  • דוויזיה — אוגדה, דיביזיה, יחידת קרב, עוצבה, אגד, קבוצה, יחידת לחימה עצמאית, גוף צבאי אליו מסופחים יחידות וצוותות לשם ביצוע משימה, בריגדה, חיל רגלים וארטילרי …   אוצר עברית

  • דוויזייה — אוגדה, דיביזיה, יחידת קרב, עוצבה, אגד, קבוצה, יחידת לחימה עצמאית, גוף צבאי אליו מסופחים יחידות וצוותות לשם ביצוע משימה, בריגדה, חיל רגלים וארטילרי …   אוצר עברית

  • דיביזיה — אוגדה, דיוויזיה, יחידת קרב, עוצבה, אגד, קבוצה, יחידת לחימה עצמאית, גוף צבאי אליו מסופחים יחידות וצוותות לשם ביצוע משימה, בריגדה, חיל רגלים וארטילרי …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.