בינם


בינם
prep. בתווך, באמצע, בתוך, בקרב, לא בקצה, מזה ומזה, זה וז

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • Drama, Greece — Drama Δράμα Location …   Wikipedia

  • המשפחה הלוחמת — כינוי שנתן מנחם בגין ליוצאי האצ ל שהמשיכו לשמור על קשרים כמעט משפחתיים בינם לבין עצמם {{}} …   אוצר עברית

  • זואוגיאוגרפיה — חקר התפוצה הגיאוגרפית של בעלי חיים והקשר בינם לסביבתם {{}}E …   אוצר עברית

  • זואוגיאוגרפייה — חקר התפוצה הגיאוגרפית של בעלי חיים והקשר בינם לסביבתם {{}} זואוגיאוגרפייה (>>זואוגיאוגרפיה) E …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.