בולטין


בולטין
ידיעון, עלון, כתב-עת, חוברת המכילה ידיעות, חוברת מידע, הודעה רשמי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • חוברת — ספרון, קונטרס, מחברת; עלון, מגזין, גיליון, כרך, בולטין, ידיעון, כתב ע …   אוצר עברית

  • ידיעון — עלון, בולטין, כתב עת, חוברת ידיעות, חוברת מידע, קובץ הודעות רשמיות, חומר כתוב שיש בו עניין לציבו …   אוצר עברית

  • כע — כתב עת, עיתון, ביטאון, מגזין, ז ורנל, בולטין, יומון, שבועון, ירחון, שנתון, עיתו …   אוצר עברית

  • מודעה — ידיעה, הודעה, הכרזה, הצהרה, גילוי דעת, פרסומת, פרסום, כרזה, בולטין, מנש …   אוצר עברית

  • פמפלט — חוברת, קונטרס, בולטין, עלון, דפדפת, פנקס, ספרון, דף, קלף, כרוז, דף מידע, פרסום, ברושור …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.