בולט


בולט
adj. חורג, מתבלט, מזדקף, מתרומם מעל השטח; ניכר היטב, ברור; יוצא דופן, מרשים, מצוי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • בולט בכשרונותיו — מוכשר, כשרוני, משכמו ומעלה {{}} …   אוצר עברית

  • בולט בשטח — מושך תשומת לב {{}} …   אוצר עברית

  • בולט לעין — מתנוסס, נראה למרחוק, שונה מאוד מסביבתו; זועק, צועק, בוטה, משווע {{}} …   אוצר עברית

  • לא בולט — S{{}} …   אוצר עברית

  • סממן בולט — מאפיין, סימן משמעותי …   אוצר עברית

  • בר הבחנה — בולט, שניתן להבחין בו {{}} …   אוצר עברית

  • יוצא החוצה — בולט, חורג, מתרומם מעל פני השטח {{}} …   אוצר עברית

  • בלט — 1 v. הודגש, הוטעם, צוין בהדגשה; נעשה בולט, הוצג לראווה; הורם, הוגבה, הושם במקום בול 2 v. להדגיש, להטעים, לציין בהדגשה; לעשות לבולט, להציג לראווה; להרים, לזקור, להגבי 3 v. להזדקר, להתנוסס, לבלוט, להיראות למרחוק, להתנשא, להתרומם; להיות בולט,… …   אוצר עברית

  • מקומר — adj. קמור, קשתי, שיש בו קימורים, אינו קעור, מכופף, מעוקל, מסובב, מופנה כלפי מעלה, כיפתי, גמלוני, גבנוני, בולט כלפי חוץ, בולט למעל …   אוצר עברית

  • Вольт (мультфильм) — У этого термина существуют и другие значения, см. Вольт (значения). Эта статья  о мультфильме. О браузере см. Bolt Browser. Вольт Bolt …   Википедия


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.